Delvac Synthetic GO LS 75W-90

Delvac Synthetic GO LS 75W-90

Delvac Synthetic GO LS 75W-90

Delvac Synthetic GO LS 75W-90

Delvac Synthetic GO LS 75W-90
Delvac Synthetic GO LS 75W-90

Delvac Synthetic GO LS 75W-90

Mobil Delvac ™ 1 Gear Oil LS 75W-90 là một chất bôi trơn bánh răng tổng hợp, hạn chế trượt vi sai được điều chế từ dầu gốc tổng hợp và một hệ thống phụ gia tiên tiến. Nó được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống truyền lực hạng nhẹ và hạng nặng, nó cung cấp khả năng chịu tải tuyệt vời trong các trục và các ổ đĩa chính, nơi áp lực cực trị và tải sốc được mong đợi Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 cung cấp độ ổn định nhiệt và oxy hóa vượt trội, độ nhớt chỉ số cao (VI), điểm rót cực thấp và tính luân chuyển ở nhiệt độ cực thấp. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 phù hợp cho việc sử dụng dịch vụ nơi có nhu cầu chống trượt tới hạn vi sai trong các hệ truyền động kiểu hypoid
Các sản phẩm khác
ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp 0