Delvac Synthetic 1 ATF

Delvac Synthetic 1 ATF

Delvac Synthetic 1 ATF

Delvac Synthetic 1 ATF

Delvac Synthetic 1 ATF
Delvac Synthetic 1 ATF

Delvac Synthetic 1 ATF

Mobil Delvac 1 ATF là chất lỏng bôi trơn hoàn toàn tổng hợp được đề xuất bởi nhà sx Allison Transmission Inc. Được phê duyệt theo thông số kỹ thuật của Allison TES-295. Chất lỏng bôi trơn được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hộp số tự động hạng nặng hiện đại. Thành phần dầu gốc tổng hợp cho phép hiệu suất tuyệt vời ngay cả trong một số điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó cung cấp chuyển số nổi bật và hiệu suất chuyển điện. Khác với các chất bôi trơn thương mại ATF thông thường, chỉ số độ nhớt cao và ổn định vốn có của Mobil Delvac 1 ATF bảo vệ chống sự cố nhiệt ở nhiệt độ hoạt động cao, trong khi vẫn cung cấp hiệu suất vượt trội ở nhiệt độ dưới 0.

Brookfield Viscosity @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983

8400

Color, AMS 1771

Red

Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052

0.85

Flash Point, °C, ASTM D92

236

Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

7.3

Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

39

Pour Point, °C, ASTM D97

-54

Viscosity Index, ASTM D2270

168

Các sản phẩm khác
Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex 0