Aeroshell Turbine Oil 500

Aeroshell Turbine Oil 500

Aeroshell Turbine Oil 500

Aeroshell Turbine Oil 500

Aeroshell Turbine Oil 500
Aeroshell Turbine Oil 500

Aeroshell Turbine Oil 500

Dầu động cơ tuabin Aeroshell 500 có tính năng và lợi ích: ổn định oxy hóa & nhiệt độ cao vượt trội; Dầu gốc tổng hợp có chỉ số độ nhớt cao duy trì độ nhớt & giúp bảo vệ các bộ phận; Đặc tính chịu tải tuyệt vời; Đặc tính biến động thấp tốt & khả năng chống ăn mòn kim loại ở nhiệt độ cao.
  • Liên hệ
  • Size
  • Chứng nhận
  • Chất bôi trơn
  • Số Lượng:

    - +

Thông số kỹ thuật Dầu động cơ tuabin AeroShell 500

Hoa Kỳ – Đã phê duyệt cấp độ MIL-PRF-23699G STD, SPC cấp độ SAE AS5780B

Được phê duyệt Vương Quốc Anh – Đã phê duyệt DEF STAN 91-101 Lớp OX-27.

Công Hòa Pháp – Tương đương DCSEA 299/A

Bảng mã khối NATO – O-156

Chỉ định dịch vụ chung - OX-27

Để tìm hiểu thêm về Dầu động cơ tuabin AeroShell 500, bao gồm các ứng dụng và lời khuyên an toàn chung, hãy xem Bảng dữ liệu kỹ thuật (TDS). Nhận tất cả thông tin bạn cần về các đặc tính và mối nguy hiểm của AeroShell Turbine Engine Oil 500, cũng như cách xử lý an toàn bằng cách đọc hướng dẫn của nó. Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)

Các sản phẩm khác
ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp 0