Aeroshell Turbine Oil 3

Aeroshell Turbine Oil 3

Aeroshell Turbine Oil 3

Aeroshell Turbine Oil 3

Aeroshell Turbine Oil 3
Aeroshell Turbine Oil 3

Aeroshell Turbine Oil 3

Dầu bôi trơn gốc khoáng cho động cơ tuốc bin máy bay. Dầu tuabin AeroShell 3 là dầu tuabin khoáng 3 mm2/s được pha trộn từ dầu gốc khoáng đã được bổ sung thêm chất phụ gia chống ăn mòn.
  • Liên hệ
  • Size
  • Chứng nhận
  • Chất bôi trơn
  • Số Lượng:

    - +

Dầu tuabin AeroShell 3 được phát triển cho động cơ phản lực thuần túy đời đầu và vẫn được phê duyệt cho một số phiên bản của loại này
động cơ với phiên bản nâng cấp động cơ Turbomeca Astazou, Artouste, Turmo, Bastan và Marbore.
Dầu tuabin AeroShell 3 được sử dụng rộng rãi hệ thống nhiên liệu cưỡng bức và các bộ phận của hệ thống nhiên liệu trong quá trình bảo quản.
Dầu tuabin AeroShell 3 là chất tương tự như loại MK-8 của Nga và do đó có thể được sử dụng trong các động cơ yêu cầu sử dụng MK-8. Nó cũng được sử dụng làm thành phần dầu tua bin khoáng trong hỗn hợp dầu tua bin khoáng và dầu động cơ piston dùng trong động cơ tua bin cánh quạt của Nga.

Thông tin tính chất cơ bản vật lý

Đặc tính

Phương pháp

DEF STAN 91-99

Đặc trưng

Loại dầu

 

Dầu gốc khoáng

Gốc khoáng

Tỷ trọng

@15ºC

kg/m3

ISO 12185

-

875

Độ nhớt động học

@40ºC

mm2/s

ASTM D445

12.0 min

12.66

Độ nhớt động học

@-25ºC

mm2/s

ASTM D445

1 250 max

1 149

Điểm đông đặc

 

ºC

ASTM D97

-45 max

<-50

Điểm chớp cháy

 

ºC

ASTM D93

144 min

148

Hàm lượng axit tổng

 

mg KOH/g

ASTM D664

0.30 max

0.18

Strong acid number

 

mgKOH/g

IP 177

Nil

Nil

Copper corrosion 3 hrs

@1000C

ASTM D130

Must Pass

Passes

Saponification number

 

mgKOH/g

ASTM D94

1 max

0.35

Ash

 

%m

IP 4

0.01 max

0.001

Aromatic content

 

%

Def Stan 05-50

Part 65

10 max

6.9

Oxidation - total acid number increase

 

mgKOH/g

DEF STAN 91-99/2

Annex A

0.7 max

0.24

Oxidation - asphaltenes

 

%m

DEF STAN 91-99/2

Annex A

0.35 max

0.02

Những đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Mặc dù quá trình sản xuất trong tương lai sẽ tuân theo đặc điểm kỹ thuật của Shell nhưng những thay đổi về đặc điểm này có thể xảy ra.

Các sản phẩm khác
ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp 0