Aeroshell Grease 6

Aeroshell Grease 6

Aeroshell Grease 6

Aeroshell Grease 6

Aeroshell Grease 6
Aeroshell Grease 6

Aeroshell Grease 6

AeroShell Grease 6 có phạm vi nhiệt độ hữu ích từ –40 ° C đến + 121 ° C, khả năng chịu tải tốt và không đắt nên thích hợp để sử dụng làm mỡ bôi trơn chung cho máy bay có động cơ piston.

AeroShell Grease 6 là loại mỡ đa dụng bao gồm dầu khoáng được pha trộng với chất làm đặc Microgel®, có các đặc tính tốt cho toàn diện trong một phạm vi giới hạn. Nó được ngăn chặn quá trình oxy hóa và ăn mòn và có khả năng chống nước tốt và khả năng gây tiếng ồn thấp.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động hữu ích là –40 ° C đến + 121 ° C.

Các sản phẩm khác
Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex 0