Aeroshell Grease 33

Aeroshell Grease 33

Aeroshell Grease 33

Aeroshell Grease 33

Aeroshell Grease 33
Aeroshell Grease 33

Aeroshell Grease 33

Mỡ tổng hợp cho máy bay AeroShell Grease 33 là mỡ khung máy bay tổng hợp đa năng bao gồm dầu gốc tổng hợp được làm đặc phức hợp lithium với các chất ức chế ăn mòn và oxy hóa cùng các chất phụ gia chịu tải. Phạm vi nhiệt độ hoạt động hữu ích là –73ºC đến +121ºC.

Đặc điểm vật lý tiêu biểu

Đặc tính

Method

BMS 3-33C

Typical

Oil type

 

Synthetic Hydrocarbon / Ester

Synthetic Hydrocarbon / Ester

Colour

 

Blue-green

Green

Thickener type

 

Lithium Complex

Lithium Complex

Base Oil viscosity

@-400C

mm2/s

ASTM D445

 

1 840

Base Oil viscosity

@400C

mm2/s

ASTM D445

 

14.2

Base Oil viscosity

@1000C

mm2/s

ASTM D445

 

3.4

Useful operating temperature range

 

0C

 

-73 to +121

-73 to +121

Dropping point

 

0C

ASTM D556

205 min

227

Worked penetration

@250C

ASTM D217

265 to 315

297

Bomb Oxidation pressure drop from 758 kPa (110 psi)

100 hrs

@990C

kPa (psi)

ASTM D942

70 (10) max

3.5 (0.5)

Bomb Oxidation pressure drop from 758 kPa (110 psi)

500 hrs

@990C

kPa (psi)

ASTM D942

105 (15) max

34 (5)

Oil separation 30 hrs

@1000C

%m

ASTM D6184

8 max

2

Water Washout

@790C

%m

ASTM D1264

7.5 max

<6

Evaporation loss 500 hrs

@1210C

%m

ASTM D2595

10 max

<10

Anti-friction bearing performance

@1210C

hrs

ASTM D3336

1000 min

>1 200

Load Carrying Capability LWI

@270C

kg

ASTM D2596

60 min

>60

Copper corrosion 24 hrs

@1000C

ASTM D4048

1B max

Passes

Các sản phẩm khác
Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex 0