AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 41
AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 41

AeroShell Fluid 41 là dầu thủy lực gốc khoáng được sản xuất ở mức độ sạch rất cao & sở hữu các đặc tính chất lỏng được cải thiện. AeroShell Fluid 41 chứa các chất phụ gia cung cấp tính lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp
cũng như khả năng chống mài mòn, ức chế oxy hóa, ăn mòn & ổn định cắt vượt trội. Ngoài ra, chất khử kích hoạt kim loại và chất ức chế bọt được bao gồm trong chất lỏng có chỉ số độ nhớt cao này để nâng cao hiệu suất trong thủy lực.

Đặc điểm vật lý tiêu biểu

Properties

Method

MIL-PRF-5606 J

Typical

Oil Type

 

Mineral

Mineral

Kinematic viscosity

@1000C

mm2/s

ASTM D445

4.90 minimum

5.30

Kinematic viscosity

@400C

mm2/s

ASTM D445

13.2 minimum

14.3

Kinematic viscosity

@–400C

mm2/s

ASTM D445

600 maximum

460

Kinematic viscosity

@–540C

mm2/s

ASTM D445

2 500 maximum

2 200

Flashpoint

 

0C

ASTM D93

82 minimum

95

Pour point

 

0C

ASTM D97

–60 maximum

–60 maximum

Total acid number

 

mgKOH/g

ASTM D664

0.2 maximum

0.02

Evaporation loss 6 hrs

@710C

%m

ASTM D972

20 maximum

15.4

Water content

 

mg/kg

ASTM D6304

100 maximum

75 maximum

Colour

ASTM D1500

Red

Red

Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range

 

5 to 15 µm

FED-STD-791- 3012

8 000 maximum

1 000

Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range

 

16 to 25 µm

FED-STD-791- 3012

1425 maximum

1 000 maximum

Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range

 

26 to 50 µm

FED-STD-791- 3012

253 maximum

150 maximum

Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range

 

51 to 100

µm

FED-STD-791- 3012

45 maximum

20 maximum

Particulate contamination, number of particles per 100 ml in size range

 

over 100

µm

FED-STD-791- 3012

8 maximum

5 maximum

Particle Count

 

Number

SAE AS4059

5

5 maximum

Copper corrosion

ASTM D130

2e maximum

2b

Steel on steel wear, scar diam

 

mm

ASTM D4172

1.0 maximum

0.6

Rubber swell, L rubber 168hrs

 

%

ASTM D4289

19.0 to 30.0

Passes

Low temperature stability 72 hrs

@–540C

FED-STD-791- 3458

Must Pass

Passes

Gravimetric analysis

 

mg/100mL

ASTM D4898

1.0 maximum

0.2

Foaming tendency

ASTM D892

Must Pass

Passes

Barium content

 

mg/kg

ASTM D5185

10 maximum

Nil

Các sản phẩm khác
ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp 0