Aerohsell Turbine Oil 750

Aerohsell Turbine Oil 750

Aerohsell Turbine Oil 750

Aerohsell Turbine Oil 750

Aerohsell Turbine Oil 750
Aerohsell Turbine Oil 750

Aerohsell Turbine Oil 750

Dầu tuabin AeroShell 750 được phát triển để đáp ứng các yêu cầu của DERD 2487 (nay là DEF STAN 91-98) và để cung cấp tiêu chuẩn bôi trơn cao trong các tuabin khí dân dụng của Anh, đặc biệt là động cơ tua-bin nơi cần có dầu chịu tải tốt cho động cơ, cánh quạt hộp số giảm tốc.
  • Liên hệ
  • Size
  • Chứng nhận
  • Chất bôi trơn
  • Số Lượng:

    - +

Dầu tuabin AeroShell 750 cũng được CHLB Nga phê duyệt là chất tương tự như MN-7.5u và dành cho những loại dầu này
Các ứng dụng động cơ cánh quạt của Nga yêu cầu sử dụng hỗn hợp dầu tuabin gốc khoáng và dầu động cơ piston máy bay.
Dầu tuabin AeroShell 750 chứa dầu este tổng hợp và không nên sử dụng khi tiếp xúc với các vật liệu làm kín không tương thích và nó cũng ảnh hưởng đến một số loại sơn và nhựa.

Thông số kỹ thuật, phê duyệt và khuyến nghị
·DEF STAN 91- 98
·CH Pháp: Tương đương AIR 3517A
·CHLB Nga: Analog TU 38.1011722- 85 Lớp MN-7.5u
·Bảng mã NATO O-149 (tương đương O-159) 
·Chỉ định dịch vụ chung OX-38
Dầu tuabin AeroShell 750 được phê duyệt để sử dụng cho tất cả các nsx các động cơ sau:
·Rolls-Royce: Dart and Gnome
·Động cơ trực thăng Safran: Astazou, Artouste, Marbore
·Honeywell: tất cả các APU dành cho dầu 7,5cSt
·Truyền động trực thăng: Sikorsky S61N
Để có danh sách đầy đủ các phê duyệt thiết bị và khuyến nghị, vui lòng tham khảo Bộ phận trợ giúp kỹ thuật Shell tại địa phương của bạn. Tham khảo tài liệu kỷ thuật và bảng hướng dẫn an toàn vật liệu. Liên lạc với chúng tôi khi có nhu cầu để luôn nhận được bảng mới nhất.

Các sản phẩm khác
ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp ANH VŨ Giải Pháp Bôi Trơn Cho Doanh Nghiệp 0