hieu-nguyen.cao@anhvu.com.vn

Doanh thu, lợi nhuận “ông lớn” dầu khí PVN sụt giảm mạnh

( 04-12-2016 - 11:07 PM ) - Lượt xem: 461

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, tổng doanh thu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN giảm 19%; lợi nhuận trước thuế giảm 34% và nộp ngân sách giảm 30%.
2016 Copyright © Anh Vu. Design by nina.vn