Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2

Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2

Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2

Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2

Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2
Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2

Clarion Food Machinery HT EP Grease No. 2

Mỡ nhờn có tính năng chịu nhiệt độ cao, áp suất cực cao, chịu nước, phân loại mỡ NLGI 2. Là chất bôi trơn đạt chuẩn H1 đã đăng ký NSF khi tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên
để sử dụng trong các nhà máy chế biến, đóng gói thực phẩm, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của FDA Hoa Kỳ quy định 21 CFR 178,3570 đối với chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm. Sản phẩm mỡ Clarion HT EP NLGI 2 được chứng nhận theo tiêu chuẩn 60 của NSF / ANSI: Xử lý nước uống Hóa chất Hiệu ứng Sức khỏe và Tiêu chuẩn NSF / ANSI 61: Thành phần hệ thống nước uống ảnh hưởng sức khỏe.
Các sản phẩm khác
Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex Dầu nhớt Anh Vũ - Nhà phân phối dầu nhớt Mobil Caltex 0