hieu-nguyen.cao@anhvu.com.vn

XĂNG DẦU HẾT ĐỘC QUYỀN

( 04-12-2016 - 11:12 PM ) - Lượt xem: 564

Theo các FTA mà VN đã cam kết, chậm nhất tới năm 2018 – 2019 phân phối, kinh doanh, bán lẻ và bán buôn xăng dầu sẽ không còn độc quyền.
2016 Copyright © Anh Vu. Design by nina.vn