hieu-nguyen.cao@anhvu.com.vn

“Lọc dầu Dung Quất thua lỗ là điều khó hiểu”

( 04-12-2016 - 11:15 PM ) - Lượt xem: 511

“Tại sao nó lại chịu thua lỗ mặc dù có lợi thế về chi phí và được trợ cấp nhiều?” Bình Sơn đã được ưu đãi đến 2 lần thuế với số tiền không hề nhỏ.
2016 Copyright © Anh Vu. Design by nina.vn