hieu-nguyen.cao@anhvu.com.vn

Từ nhân viên rửa xe thành giám đốc công ty triệu USD

( 04-12-2016 - 11:19 PM ) - Lượt xem: 510

Gia đình Rob Elder từng có một đại lý ôtô, nhưng mọi việc bỗng trở nên khó khăn khi cha ông đột ngột qua đời, đúng lúc ngành này rơi vào khủng khoảng.
2016 Copyright © Anh Vu. Design by nina.vn