hieu-nguyen.cao@anhvu.com.vn

Giá dầu giảm do đồn đoán nguồn cung tăng

( 04-12-2016 - 11:18 PM ) - Lượt xem: 516

Sự lạc quan về khả năng đóng băng sản lượng của các thành viên OPEC ngày một giảm.
2016 Copyright © Anh Vu. Design by nina.vn